Penafian

Produk Sarimah Signature Series tidak bertujuan merawat, menyembuh atau mencegah sebarang penyakit. Sebarang testimoni yang dipaparkan adalah pengalaman peribadi individu dan kesan ke atas setiap individu mungkin berbeza. Produk ini adalah makanan tambahan dan ia sesuai dijadikan ikhtiar sampingan selain terus mendapatkan rawatan daripada hospital dan doktor kesihatan.

  1. Hak Milik

1.1     Kandungan di  dalam laman web ini  termasuk teks, gambar dan apa sahaja bentuk lampiran adalah tertakluk dibawah hak cipta dan selengaraan Tuan Primadona Resources.

  1. Bukan Nasihat Perubatan

2.1     Laman web ini mengandungi maklumat perubatan yang umum.

2.2     Sebarang maklumat yang terkandung tidak harus dijadikan nasihat perubatan bagi tujuan rawatan.

  1. Tiada Jaminan

3.1    Maklumat perubatan di laman web ini disediakan tanpa pernyataan atau waranti, secara nyata atau tersirat.

3.2     Tanpa mengehadkan skop seperti  Section 3.1, kami tidak menjamin atau mewakili bahawa maklumat perubatan pada laman web ini :

(a)      akan sentiasa ada, atau boleh didapati di mana mana ; atau

(b)      adalah benar, tepat , lengkap , terkini atau tidak mengelirukan.

  1. Panduan Merawat

4.1     Anda tidak harus bergantung pada maklumat yang di laman web kami sebagai alternatif kepada nasihat perubatan daripada doktor anda atau lain-lain pembekal penjagaan kesihatan profesional.

4.2     Jika anda mempunyai sebarang soalan khusus mengenai apa-apa perkara perubatan, anda perlu berjumpa dengan doktor atau penyedia penjagaan kesihatan profesional.

4.3     Jika anda fikir anda mungkin mengalami apa-apa simptom penyakit , anda perlu mendapatkan rawatan perubatan dengan segera.

4.4     Anda tidak boleh menunda mendapatkan nasihat perubatan, mengabaikan nasihat perubatan atau menghentikan rawatan perubatan kerana maklumat dalam laman web kami.

5. Had Keatas Pengecualian Liabiliti

5.1     Tiada apa-apa dalam penafian ini akan:

(a)      menghadkan atau mengecualikan mana-mana liabiliti untuk kematian atau kecederaan diri yang berpunca daripada kelalaian;

(b)      menghadkan atau mengecualikan apa-apa liabiliti untuk penipuan atau salah nyataan penipuan;

(c)      membataskan apa-apa liabiliti dalam apa-apa cara yang tidak dibenarkan di bawah undang-undang yang berlaku; atau

(d)      tidak termasuk apa-apa liabiliti yang tidak boleh dikecualikan di bawah undang-undang.